Generalforsamling 2019

24. februar 2019 17:43 , af Ib Christiansen

Der afholdes ordinær Generalforsamling i Ryslinge Tennisklub tirsdag den 19. Marts 2019 kl. 19:30 i Ryslingehallens cafeteria.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.
2.       Formandensberetning af det forgangende år.
3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4.       Behandling af indkomne forslag.
5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er, Ib Christiansen, Erling Christofffersen og Michael Christensen. Alle ønsker genvalg
6.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen,
7.       Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
8.       Eventuelt 
Vel mødt
Bestyrelsen