Generalforsamling 2021

28. februar 2021 12:35 , af Ib Christiansen

Der afholdes ordinær Generalforsamling i Ryslinge Tennisklub tirsdag den 27. April 2021 kl. 18:00, afholdes ved tennis klubhuset

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.
2.       Formandensberetning af det forgangende år.
3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4.       Behandling af indkomne forslag.
5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er, Ib Christiansen, Erling Christofffersen og Jørgen Larsen
6.       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen,
7.       Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
8.       Eventuelt 
Vel mødt
Bestyrelsen