Generalforsamling 2024

3. marts 2024 10:00 , af Ib Christiansen

 

Ordinær Generalforsamling i Ryslinge Tennisklub mandag d. 2 April 2024 kl. 19:30 ved Ryslinge Hallens Cafeteria.

 

1: Valg af dirigent

2: Formandens berretning for 2023

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023

4: Behandling af indkomne forslag

5: Valg af Bestyrelsesmedlemmer

Daniel Mortensen, Emil Christiansen, Hans Bundgård og Michael Christensen er på valg.

6: Valg af 2 suppleanter

Torben J. Hansen og Jørgen Larsen er på valg

7: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Anna Marie Madsen og Torben Juul Hansen på valg som revisorer

8: Evt.